Polityka Prywatności

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług za pośrednictwem Sklepu BRANDS.PL.

2. Terminy użyte w Regulaminie pozostają w tym samym znaczeniu w niniejszej Polityce Prywatności.

3. Usługodawca dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych przez Klientów podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.


§ 2
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazywanych w związku z korzystaniem przez nich z usług za pośrednictwem Sklepu (dalej: „Dane Osobowe”) jest BRANDS.PL Sp. z o.o., ul. Dębowa 13, 14-400 Pasłęk, NIP: 5783119842, regon: 36393864700000 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS:0000607142 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, dalej „Administrator”.

2. Administrator zobowiązany jest przez przepisy prawa do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz zabraniem przez osobę nieuprawnioną, do przetwarzania danych zgodnie z wymogami ustawy oraz do chronienia danych przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


§ 3
ZASADY GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

1. Przeglądanie zawartości Sklepu nie wymaga podawania przez Klienta Danych Osobowych.
2. Składanie Zamówień wiąże się z koniecznością podania przez Klienta Danych Osobowych.

 

§ 4
ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator może poprosić Klienta o podanie następujących Danych Osobowych które to Klient powinien podać w celu złożenia Zamówienia:
nazwisko i imię,
adres zamieszkania,
adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
adres poczty elektronicznej,
numer telefonu,
oraz ewentualnie dodatkowe informacje, jakie chce podać Klient.

2. W celu realizacji Umowy sprzedaży Sprzedawca może udostępniać zebrane od Klientów dane do podmiotów pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

3. Administrator gromadzi też dane dotyczące: adresu IP używanego przez Klienta, lokalizację, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów, a także odwiedzane przez Klienta strony w Sklepie, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach statystycznych;
4. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia i realizacji Umowy sprzedaży, w celu marketingu swoich usług i produktów w przypadku wyrażenia na to zgody przez Klienta oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

 

§ 5
PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy sprzedaży.
2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji lub zakupu w ramach Sklepu.
3. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub wysłanie zapytania na adres:

BRANDS.PL
ul. Dębowa 13
14-400 Pasłęk
Telefon: +48.55 619-30-88
E-mail: info@brands.pl

 

§ 6
INFORMACJE HANDLOWE

1. Administrator może przesyłać Klientom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług Administratora oraz innych produktów i usług, pod warunkiem, że Klient wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Klient może w każdej chwili odwołać zgodę.
2. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe w celu ulepszenia usług, a także w celu dostosowania wyświetlanych w Sklepie reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji lub zainteresowań Klienta, pod warunkiem, że Klient wyraził na to zgodę.


§ 7
WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES - TZW. „CIASTECZEK”

1. „Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Klienta, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Klienta bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Klienta.
2. „Ciasteczka” są wykorzystywane w celu identyfikowania Klienta i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Sklepie Administratora.
3. Klient może nie wyrazić zgody na umieszczanie na jego komputerze „Ciasteczek“ m.in. za pomocą ustawień przeglądarki.
4. W sekcji Pomocy większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „Ciasteczek”.
5. Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której nastąpiło wejście do Sklepu.


§ 8
BEZPIECZEŃSTWO

1. Zaleca się samodzielne zachowanie zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Sklepu i nie udostępniać ich osobom trzecim.
2. Proszę pamiętać, że Sprzedawca nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania do Sklepu. W celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania ze Sklepu.


§ 9
PRZEKAZYWANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:
Klient wyrazi na to zgodę lub
będzie to uzasadnione przepisami prawa lub
będzie to niezbędne w celu świadczenia i realizacji Umowy sprzedaży.

2.W powyższych przypadkach Dane Osobowe zostaną przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, chyba że przepisy prawa wyłączają taki obowiązek. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym zapewni ochronę Danych Osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na poziomie co najmniej takim samym, jak zabezpieczenia stosowane przez Administratora.


§ 10
PRAWA KLIENTÓW

1. Klient ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
2. Administrator zapewnia Klientowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych na jego żądanie, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
3. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
4. Każdy Klient ma możliwość podglądu i edycji swoich Danych Osobowych, w każdym czasie, w ramach funkcjonalności Sklepu, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy Klient zapomni hasła lub w przypadku wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt z Administratorem.
5. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat Danych Osobowych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem:

BRANDS.PL
ul. Dębowa 13
14-400 Pasłęk
Telefon: +48.55 619-30-88
E-mail: info@brands.pl

 

Komunikacja między Klientem a sklepem BRANDS.pl odbywa się zawsze w sposób bezpieczny, z wykorzystaniem protokołu SSL.


 

 •  

  PONAD 100 MAREK

  Najlepsze światowe marki w atrakcyjnych cenach.

 •  
 •  

  BEZPIECZNE ZAKUPY

  Sklep zabezpieczony protokołem SSL.

 •  
 •  

  POMOC: info@brands.pl

  Masz pytanie? Napisz do nas.